Rapport från styrelsemötet 28 september

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

En del elfel har blivit åtgärdade.

Lagerhäggplantor är nu beställda och ska inom kort att planteras utmed gångbanan mellan husen.

Styrelsen beslutar köpa in nya fönster till källaren. Fördelarna med nya fönster istället för att renovera de befintliga är fler då de t.ex. sparar energikostnader för föreningen och då alltså även är bättre ur miljösynpunkt.

Det tillfälliga förrådet för vinterförvaring av sommarmöbler är nu färdigställt.

Under septembermånad målades parkeringslinjerna om vid föreningens parkeringsplatser. Även slipersmurar är rengjorda och oljade.

Kabeln till robotgräsklipparen hålls just nu på att grävas ner och kommer bli klart inom kort.