Rapport från styrelsemötet 26 oktober

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Den nya häcken utmed gångbanan mellan husen är nu färdigplanterad.

Styrelsen diskuterar byte av källarfönster för att minska energi- och underhållskostnader. Offerter begärs in.

Nedgrävningen av slingan för robotgräsklipparen är nu klar.

Träden i vår gemensamma trädgård kommer under höst/vinter att beskäras. Styrelsen inväntar offerter.

Bänkskivor i tvättstugor 1,2 och 3 kommer snart att bytas ut för att underlätta hantering av tvätt.