Rapport från styrelsemötet 23 november

En överlåtelse sedan föregående möte.

Trädbeskärning av träd på vår gemensamma gård kommer snart att ske. Styrelsen har fått in in tre offerter. Valet föll på den leverantör som bäst motsvarade kravspecen, det var samtidigt den som hade bäst pris.

Problem i källaren med söndergnagda datakablar, styrelsen beslutar att ta hjälp av elektriker för att åtgärda problemet.

Styrelsen kommer detta år att köpa in två julgranar till våra uteplatser.