Rapport från styrelsemötet 14 december

Styrelsen godkänner budgetförslaget för 2017. Månadsavgiften kommer att lämnas oförändrad även detta år.

Arbetet med trädbeskärning på vår gård kommer att ske 9:e och 10:e januari nästa år.

Den 14 december monterades trappräcket på vår nya trappa i trädgården. Eventuellt kommer räcket att målas svart till våren.

Styrelsen behandlar medlemsförslag om möjligheten att köpa in tjänst för störningsjour. Styrelsen beslutar begära in mer information avtalen.