Rapport från styrelsemötet 18 januari

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Arbete med bokslut 2016 har påbörjats.

Förfrågningar har skickats ut till företag som erbjuder störningsjour, men inga offerter har ännu inkommit.

Antalet felanmälningar av bredband har varit högre än normalt de senaste veckorna. Felsökning pågår i samarbete med internetleverantören och vår leverantör av nätverkshårdvara.