Rapport från styrelsemötet 15 februari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Det har kommit förslag från medlem att öppna sopnedkasten igen, men styrelsen beslut att hålla dessa stängda står fast då lösningen med ett öppet nedkast per trappuppgång kraftigt minskat problem och stopp i sophanteringen.

Styrelsen beslutar att söka bygglov samtidigt för den redskapsbod samt lusthus som planeras att byggas i vår gemensamma trädgård.

Föreningsstämman kommer att äga rum den onsdag 10 maj.

Orsaken till problemen i datanätet under januari var routrar av modellen D-Link DIR-809 som på grund av bristfällig programvara orsakar extrema mängder skräptrafik. Vilket i sin tur medför stora störningar då vissa routrar och datorer har svårt att skilja mellan detta “brus” och den önskade trafiken. Åtgärder har nu tagits för att lösa problemet. Styrelsen rekommenderar medlemmar som köper egen router att undvika DIR-809.

Det har kommit önskemål från medlem om att styrelsen ska gå ut med information om vad för regler som gäller kring renoveringsarbeten och fester. Styrelsen kommer inom kort att ge alla medlemmar information om detta i brevlådan. Styrelsen har även varit i kontakt med Störningsjouren om vad de kan erbjuda för tjänster, beslut angående detta planeras att ta på kommande möte.