Rapport från styrelsemötet 22 mars

En överlåtelse sedan föregående möte.

Det har uppstått problem med sopor som borde källsorteras (t.ex. glas) i trappuppgång 19B. Styrelsen kommer att gå ut med information i denna trappuppgång gällande sophanteringen.

Låscylindrar mellan entréer och källargångar har börjat kärva och byts därför ut fortlöpande.

Den årliga brandöversynen är nu gjord. Förslag på att komplettera med brandlarm i tvättstugor, torkrum samt källargångar för att ytterligare stärka brandsäkerheten i fastigheterna. Styrelsen beslutar att begära in offert för detta.

Samtliga lägenheter är nu godkända gällande avloppsspolning.

Det pågår för tillfället upprustning av belysningar på föreningens båda uteplatser.

Föreningens robotgräsklippare behöver förses med en ”hundkoja”, där den kan förvaras samt laddas. Styrelsen kommer att kolla på möjligheter till detta.

Ansökan för bygglov till redskapsbod samt lusthus är på gång, fullständiga handlingar kommer inom kort att skickas in.

Styrelsen har tagit del av offerter avseende Störningsjour. Kostnaden för ett sådant avtal är orimligt hög i förhållande till den eventuella nyttan. Styrelsen beslutade fortsätta med förebyggande arbete och att titta på andra lösningar för att öka tryggheten och minska antalet störningar i föreningen.