Rapport från styrelsemötet 22 april

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen godkänner föreningens årsredovisning.

Trappan till affärslokalen ”Mona livs” (baksidan av huset) är i behov av renovering, likaså trappan vid frisören. En offert har inkommit, men styrelsen beslutar begära in ytterligare två innan arbetet beställs.

Styrelsen har fått in anmälningar på störningar från lägenhet. Beslut att skicka ut information till samtliga delägare till lägenheten för att tydliggöra vilka ordningsregler som finns i föreningen.

Det har uppstått problem med fågelmatning från lägenheter – detta kan orsaka att råttor lockas hit och dessa gnagare har redan tidigare orsakat problem för föreningen, t.ex. med avbitna kablar. Styrelsen beslutar att sätta upp anslag om problemet i samtliga trappuppgångar.

Påminnelse – föreningsstämman äger rum den 10 maj. Välkommen!