Rapport från styrelsemötet 10 oktober

Två lägenheter har fått nya ägare sedan föregående möte. Prisnivån fortsatt på ungefär 90 % av förra årets rekordnivåer.

Styrelsen har genomfört möten med städleverantören då kvaliteten varit bristfällig under en längre tid. Leverantören har utlovat förbättringar och vi hoppas se resultat av detta under hösten.

Inför årets mörka månader har vi gjort en inventering av belysningar i trädgård och allmänna utrymmen. Elektriker kommer under oktober månad att reparera de armaturer och ljusknappar som inte fungerar som de skall.

Styrelsen har beslutat att ej hyra ut parkering till bilpoolsföretaget Sunfleet. Eftersom företaget har ett stort antal fordon tillgängliga på gångavstånd från våra hus och kön till att hyra parkering fortsatt är lång vill vi i nuläget inte minska antalet platser som hyrs ut till bostadsrättsföreningens medlemmar.