Rapport från styrelsemötet 7 november

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. Styrelsen återkommer med mer information när stadsbyggnadskontoret lämnat någon form av återkoppling.

Inga lägenheter har bytt ägare sedan föregående styrelsemöte.

Arbetet med budget för 2019 är väl framme och styrelsen bedömer att månadsavgiften åter kan lämnas oförändrad.

Styrelsen beslutade att beställa en översyn och uppfräschning av skyddsplåtar och liknande i entréerna. Flera portar har under de senaste månaderna utsatts för skadegörelse  och även om funktionen är fullgod och inga dörrar forcerats så ger det ett tråkigt första intryck av husen.