Rapport från styrelsemötet 5 december

Styrelsen behandlade budget för 2019 och beslutade att lämna månadsavgifterna oförändrade.

I balkongprojektet väntar vi på svar från kommunen angående bygglov.