Rapport från styrelsemötet 16 januari

Balkongprojektet fortsätter med en uppdatering av bygglovsansökan efter kommentarer från stadsbyggnadskontoret.

Kylan har gjort det möjligt att identifiera ett antal avgränsade problem i värmesystemet. VVS-firma har kontaktats för att åtgärda dessa.