Rapport från styrelsemötet 13 november

Styrelsen beslutade lämna månadsavgiften för 2020 oförändrad. Ett nytt tillfälle för mätning i lägenheter för balkong kommer att genomföras under november. Efter detta mättillfälle påbörjar leverantören arbetet med offerterna.