Status balkongprojektet

Vi arbetar just nu med att samla in svar på offerter. Om du ännu inte svarat eller varit i kontakt med oss – hör av dig till Madeleine Swedner.

Med anledning av den rådande situationen med virusspridning har styrelsen beslutat att därefter pausa projektet i den mening att vi inte går vidare med beställning som innebär att någon medlem behöver göra betalning i nuläget eller att bygget påbörjas. Anledningen är främst att medlemmar som tillhör riskgrupper tills vidare ej kan ta emot hantverkare.

Men vi arbetar som sagt vidare med alla förberedelser som är möjliga för att snabbt kunna komma igång när läget förbättrats.

Madeleine Swedner tel 0708-57 79 87