Rapport från styrelsemötet 18 mars

Med anledning av smittorisken hölls expeditionen stängd och mötet genomfördes som videokonferens.

Två överlåtelser – en ny medlem som flyttar in 28 maj och en affär där nuvarande ägare justerar sina andelar.

Arbetena med dränering på Gibraltargatan 19D närmar sig – start planerad till månadsskiftet mars-april.

Styrelsen beslutade utreda möjligheten att genomföra föreningsstämma via videomöte om det fortsatt är aktuellt att minimera fysiska möten när vi börjar närma oss kallelsedatum.