Rapport från styrelsemötet 8 april

Styrelsemötet genomfördes för andra gången i vår via videokonferens. Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Gällande lagstiftning kräver att bostadsrättsföreningens stämma genomförs senast 30 juni. I nuläget ser vi ingen möjlighet att genomföra en traditionell stämma och efter samråd med jurister fattade styrelsen beslutet att genomföra stämman digitalt onsdag 13 maj klockan 18. Det kommer vara möjligt att delta via dator, mobilapp eller genom att ringa upp ett telefonnummer. Mer information kommer inom kort.

Tillfälliga regler gör det möjligt att genom styrelsebeslut upphäva restriktionerna för fullmakter. Styrelsen fattade vid mötet ett sådant beslut, så den medlem som ej kan eller vill delta i den digitala stämman kan fritt utse fullmäktig – även personer utanför föreningen eller personer som redan innehar en eller flera fullmakter.

Arbetena med dränering och reparation av trappor på Gibraltargatan 19D samt på Engdahlsgatan 4 fortsätter enligt plan. Styrelsens bedömer att åtgärderna permanent kan sänka vattennivån och minska problemen med vatten i källaren på hus 1.

Dränering och ny trappa till lokal på 19D