Brandskydd i föreningen

Har du en fungerande brandvarnare? Vet du vad du får förvara i vinds- och källarförråd respektive i din lägenhet och i trapphuset?

Styrelsen tillhandahåller brandvarnare och även vattenlarm (mot översvämning i kök), välkomna att höra av er till Bosse vid behov.

Tänk på att du inte får förvara brandfarliga varor i vare sig ditt vinds- eller källarförråd. Exempel på brandfarliga varor är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, och diesel. De flesta sprayburkar hör också hit. I lägenheten får man förvara sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek, samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Brännbara saker får heller inte förvaras i trapphuset.