Rapport från styrelsemötet 6 maj

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Dräneringsarbetena på Gibraltargatan 19D är slutförda och verkar ha fått önskad effekt. Färg och puts i källargången som skadats under perioden med översvämningar kommer att återställas efter sommaren.

Föreningens webbplats kommer att kompletteras med mer information om brandskydd.

Bredbandsavtalet med A3 är förlängt och kommer innebära utökad kapacitet in i fastigheten utan att avgifterna behöver höjas.

Styrelsen beslutade att, utöver stämman, genomföra återstående styrelsemöten före sommaren som videomöten.