Rapport från styrelsemötet 16 september

Inga överlåtelser sedan föregående möte. Deadline för balkongbeställning närmar sig.