Rapport från styrelsemötet 14 oktober

Kostnaderna för balkongbygget är aviserade och den första betalningen skall vara inne 1 november. Kontakta Madeleine om du beställt balkong, men saknar betalningsinformation.