Rapport från styrelsemötet 6 dec

Tre lägenheter som bytt ägare med priser i intervallet 59 – 64 tkr/kvadratmeter.

Styrelsen beslutade att komplettera avloppssystemet med ”råttstopp” även för huset på Engdahlsgatan så att råttor ej kan ta sig in i huset den vägen.

Skador och synliga armeringsjärn på husens betongsocklar kommer repareras i närtid.

De båda husens tak har inspekterats av konsult och skicket bedömdes gott. Ny inspektion om ca 5 år och inga stora åtgärder bedöms nödvändiga före det.

Städdagen med grillning var lyckad med många deltagare och mycket som blev fixat. Förhoppningsvis kan det bli en återkommande aktivitet.