Alla inlägg av Anna Bolling

Vattenläcka – åtgärdad

En vattenläcka inträffade på eftermiddagen söndag 30 aug. Läckan påverkade allt vatten i huset på Engdahlsgatan samt varmvattnet på Gibraltargatan.

Läckan är lokaliserad och VVS-jour åtgärdade felet omkring klockan 20.

Rapport från styrelsemötet 19 augusti

Den pågående pandemin påverkar fortsatt föreningens verksamhet och styrelsen för diskussioner med balkongleverantören för att undersöka om projektet kan återupptas under betryggande former. Vi hoppas kunna återkomma med mer information inom de närmaste veckorna.

Två lägenhetsöverlåtelser sedan föregående möte. Priserna stabila på en hög nivå.

Pågående reparationer och underhåll omfattar bland annat att se över porttelefoner samt att kall- och varmvatten håller rätt temperatur. Kontakta styrelsen om du noterat problem med detta.

Styrelsemötet genomfördes som videokonferens.

Ljudnivå på innergården

Innergården är en del av bostadsrättsföreningen och ordningsreglerna inklusive tider då ljudet skall dämpas gäller även där.

Varma sommarkvällar är det viktigt att kunna öppna fönster för att hålla en rimlig inomhustemperatur, så styrelsen vill uppmana alla att visa hänsyn.

Vistas gärna på innergården dag som natt, men tänk på att hålla ljudet på normal samtalsnivå efter 22.

Rapport från styrelsemötet 3 juni

Inga nya överlåtelser sedan föregående möte. Styrelsen har öppnat för möjlighet för lägenheter på plan 4 med fönster mot Lindströmsgatan att installera markiser. Kontakta Bo Mattsson för mer information.

Flera medlemmar har kontaktat styrelsen med önskemål om att sätta upp skyltar om rökförbud vid föreningens entréer. Enligt lag föreligger rökförbund om en entré leder till en lokal dit allmänheten har tillträde. Oavsett lagkrav vill vi uppmana till hänsyn och sunt förnuft och därmed en plats för rökning en bit från husen.

Den centrala bredbandsanslutningen är uppgraderad till 10 gånger högre kapacitet utan kostnadsökning. Installationen skedde under måndagen 1 juni.

Rapport från föreningsstämman 2020

Stämman genomfördes digitalt den 13 maj med representanter från 19 lägenheter plus samverkansorganisationen.

Årsredovisningen är nu godkänd av stämman och personvalen är klara.

Styrelsens medlemmar efter stämman är: Olle Högblom, Annika Larsson, Bo Mattsson, Tomas Bolling Nilsson, Anna Bolling Kärrå, Liwia Larsson och Madeleine Swedner. Kågan Karlsson representerar HSB Göteborg.

Revisorer: Johan Svensson och Erik Karlsson (ers).

Valberedning: Lars Englund, Gunilla Klingberg och Oskar Friedrichsen.

Rapport från styrelsemötet 6 maj

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Dräneringsarbetena på Gibraltargatan 19D är slutförda och verkar ha fått önskad effekt. Färg och puts i källargången som skadats under perioden med översvämningar kommer att återställas efter sommaren.

Föreningens webbplats kommer att kompletteras med mer information om brandskydd.

Bredbandsavtalet med A3 är förlängt och kommer innebära utökad kapacitet in i fastigheten utan att avgifterna behöver höjas.

Styrelsen beslutade att, utöver stämman, genomföra återstående styrelsemöten före sommaren som videomöten.

Brandskydd i föreningen

Har du en fungerande brandvarnare? Vet du vad du får förvara i vinds- och källarförråd respektive i din lägenhet och i trapphuset?

Styrelsen tillhandahåller brandvarnare och även vattenlarm (mot översvämning i kök), välkomna att höra av er till Bosse vid behov.

Tänk på att du inte får förvara brandfarliga varor i vare sig ditt vinds- eller källarförråd. Exempel på brandfarliga varor är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, och diesel. De flesta sprayburkar hör också hit. I lägenheten får man förvara sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek, samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Brännbara saker får heller inte förvaras i trapphuset.

Rapport från styrelsemötet 8 april

Styrelsemötet genomfördes för andra gången i vår via videokonferens. Inga överlåtelser sedan föregående möte.

Gällande lagstiftning kräver att bostadsrättsföreningens stämma genomförs senast 30 juni. I nuläget ser vi ingen möjlighet att genomföra en traditionell stämma och efter samråd med jurister fattade styrelsen beslutet att genomföra stämman digitalt onsdag 13 maj klockan 18. Det kommer vara möjligt att delta via dator, mobilapp eller genom att ringa upp ett telefonnummer. Mer information kommer inom kort.

Tillfälliga regler gör det möjligt att genom styrelsebeslut upphäva restriktionerna för fullmakter. Styrelsen fattade vid mötet ett sådant beslut, så den medlem som ej kan eller vill delta i den digitala stämman kan fritt utse fullmäktig – även personer utanför föreningen eller personer som redan innehar en eller flera fullmakter.

Arbetena med dränering och reparation av trappor på Gibraltargatan 19D samt på Engdahlsgatan 4 fortsätter enligt plan. Styrelsens bedömer att åtgärderna permanent kan sänka vattennivån och minska problemen med vatten i källaren på hus 1.

Dränering och ny trappa till lokal på 19D

Status balkongprojektet

Vi arbetar just nu med att samla in svar på offerter. Om du ännu inte svarat eller varit i kontakt med oss – hör av dig till Madeleine Swedner.

Med anledning av den rådande situationen med virusspridning har styrelsen beslutat att därefter pausa projektet i den mening att vi inte går vidare med beställning som innebär att någon medlem behöver göra betalning i nuläget eller att bygget påbörjas. Anledningen är främst att medlemmar som tillhör riskgrupper tills vidare ej kan ta emot hantverkare.

Men vi arbetar som sagt vidare med alla förberedelser som är möjliga för att snabbt kunna komma igång när läget förbättrats.

Madeleine Swedner tel 0708-57 79 87

Rapport från styrelsemötet 18 mars

Med anledning av smittorisken hölls expeditionen stängd och mötet genomfördes som videokonferens.

Två överlåtelser – en ny medlem som flyttar in 28 maj och en affär där nuvarande ägare justerar sina andelar.

Arbetena med dränering på Gibraltargatan 19D närmar sig – start planerad till månadsskiftet mars-april.

Styrelsen beslutade utreda möjligheten att genomföra föreningsstämma via videomöte om det fortsatt är aktuellt att minimera fysiska möten när vi börjar närma oss kallelsedatum.