Incheckning av tvättid

Nu börjar vi med incheckning i tvättstugorna för att undvika att bokade tider lämnas outnyttjade. Det är enkelt att checka in, men läs ändå informationen noga på webben eller anslag så riskerar du ej att gå miste om din bokade tvättid.

Läs mer här

checkin

Rapport från styrelsemötet 4 maj

Arbetet med att spola avloppen i tvättstugorna samt dagvattenbrunnarna är nu avklarat.

Styrelsen diskuterar möjligheter till att föreningen ska ha ett slags nyckelskåp som gör det lättare för medlemmar att på ett säkert sätt lämna sina nycklar, t.ex. då olika hantverksarbeten sker i lägenheterna.

Elen i källaren i hus 2 krånglar fortfarande. Styrelsen beslutar att kontakta elektriker.

Häcken mot vår grannförening (Johanneberg 1936) är i dåligt skick. Styrelsen bestämmer sig för att ta in offert för att se vilka möjligheter som finns till att plantera något nytt.

Föreningens stämma äger rum 18 maj. Inbjudan samt information om denna har satts upp i samtliga trappuppgångar.

Rapport från styrelsemötet 6 april

Styrelsen beslutar att beställa högtrycksspolning av tvättstugorna samt dagvattenbrunnarna vid ramperna, detta arbete kommer troligen att ske under våren. Spolning av avlopp i lägenheter kommer att beställas till i höst. Spolningarna behöver göras för att undvika översvämningar, samt att det ska rinna bättre och inte bli stopp.

Problem med el i källaren i Hus 2 kvarstår, styrelsen kommer kontakta elektriker snarast för att få problemet löst.

Medlemmar har kontaktat styrelsen då man upplevt problem med rökning vid husens entréer. Styrelsen beslutar köpa in skyltar som avråder från rökning precis intill ingångarna.

Rapport från styrelsemötet 9 mars

Avgränsningslinjerna på föreningens parkeringsplatser kommer att målas i under våren.

Det finns planer på att bygga en redskapsbord i närhet till södra uteplats. Styrelsen kommer att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret för bygglov. En bod skulle innebära möjligheter till förvaring av trädgårdsredskap,stolsdynor, filtar, grillredskap samt vinterförvaring av samtliga trädgårdsmöbler.

Styrelsen beslutar att köpa in självgående gräsklippare.

Med anledning av att föreningsmedlemmar regelmässigt rastar sina hundar på gräsmattan mellan hus 1 och 2 beslutar styrelsen att sätta upp skyltar som påtalar att detta inte är tillåtet.

Städbolaget kommer att installera en tvättmaskin i föreningens ena tvättstuga för tvättning av sina egna redskap. Denna maskin ska inte användas av medlemmar eftersom där kommer finnas mycket grus och grov smuts från mopparna, men det innebär färre transporter och bättre kvalitet på städningen. Städbolaget kommer att kompensera föreningen för kostnader av vatten och el.

Styrelsen har fått in klagomål om högljudda fester och beslutar skicka ut information om vilka regler som gäller i föreningen.

Rapport från styrelsemötet 10 februari

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Efter problem med sophantering beslutar styrelsen att stänga alla sopnedkast förutom i de på första våningen i samtliga trappuppgångar.

Problemet med låsmekanismen på källardörren 4C är nu åtgärdat.

Belysningen utanför trappuppgångarna Engdahlsgatan 4-4d har krånglat och det har varit mörkt vid ingångarna. Styrelsen beställer lagning av problemet.

Datum för stämma bestäms till 18 maj.

Sophantering

Hantering av biologiskt avfall har under senare tid inneburit merarbete för fastighetsansvarig, då det biologiska innehållet i biopåsarna, efter som mest tretton meters fallhöjd, slungats ut ur biopåsen och orsakat en ohanterlig illaluktande biomassa på botten av kärlen. Styrelsen beslutar att på försök stänga de tre övre sopnedkasten på Engdahlsgatan 4A för att undersöka om lägre fallhöjd löser problemet.

Rapport från styrelsemötet 13 januari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Fasaden på Gibraltargatan 19 har renoverats med ett nytt dörr- och fönsterparti för hyreslokalen (frisören). Glaspartierna är av modernare typ än de gamla trädörrarna och kommer att spara energi för föreningen.

Arbetena med förbättring av trapphusen är i full gång. Lister han monterats, källdörrarnas dörrstoppar kommer förbättras och de skadade putsytorna vid trappstegen kommer att lagas och förses med skyddsplåtar.

Hantering av biologiskt avfall har under senare tid inneburit merarbete för fastighetsansvarig, då det biologiska innehållet i biopåsarna, efter som mest tretton meters fallhöjd, slungats ut ur biopåsen och orsakat en ohanterlig illaluktande biomassa på botten av kärlen. Styrelsen beslutar att på försök stänga de tre övre sopnedkasten på Engdahlsgatan 4A för att undersöka om lägre fallhöjd löser problemet.

Rapport från styrelsemötet 9 december

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Nya belysningsarmaturer kommer att sättas upp på norra uteplatsen.

Budgeten för 2016 innebär inga avgiftshöjningar.

Avtalet som föreningen har med HSB kommer att sägas upp och istället kommer dessa uppgifter att utföras av Bo Mattsson och Olle Högblom.

Mötet avslutas med glöggkväll för föreningens medlemmar.

Rapport från styrelsemötet 11 november

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Sophanteringen är ett problem då matavfallspåsar slängs för fulla och går sönder. Styrelsen beslutar att gå ut med information till medlemmarna om detta så att problemet kan motverkas. Förhoppningen är att även fortsättningsvis kunna ha sopnedkasten öppna, men det krävs att vi hjälps åt att packa soporna rätt.

En del källarfönster kommer att renoveras under den närmsta tiden.

Glöggkvällen kommer att anordnas den 9:e december klockan 19:00 för föreningens medlemmar.

Rapport från styrelsemötet 14 oktober

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Ytterväggen till frisörlokalen kommer att fräschas upp med nya fönster och entrédörr.

Städ av trapphus och andra gemensamma utrymmen lever inte upp till de avtal vi har med städbolaget. Styrelsen är i kontakt med städbolaget angående detta.