Rapport från styrelsemötet 16 januari

Balkongprojektet fortsätter med en uppdatering av bygglovsansökan efter kommentarer från stadsbyggnadskontoret.

Kylan har gjort det möjligt att identifiera ett antal avgränsade problem i värmesystemet. VVS-firma har kontaktats för att åtgärda dessa.

Rapport från styrelsemötet 7 november

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. Styrelsen återkommer med mer information när stadsbyggnadskontoret lämnat någon form av återkoppling.

Inga lägenheter har bytt ägare sedan föregående styrelsemöte.

Arbetet med budget för 2019 är väl framme och styrelsen bedömer att månadsavgiften åter kan lämnas oförändrad.

Styrelsen beslutade att beställa en översyn och uppfräschning av skyddsplåtar och liknande i entréerna. Flera portar har under de senaste månaderna utsatts för skadegörelse  och även om funktionen är fullgod och inga dörrar forcerats så ger det ett tråkigt första intryck av husen.

 

Rapport från styrelsemötet 10 oktober

Två lägenheter har fått nya ägare sedan föregående möte. Prisnivån fortsatt på ungefär 90 % av förra årets rekordnivåer.

Styrelsen har genomfört möten med städleverantören då kvaliteten varit bristfällig under en längre tid. Leverantören har utlovat förbättringar och vi hoppas se resultat av detta under hösten.

Inför årets mörka månader har vi gjort en inventering av belysningar i trädgård och allmänna utrymmen. Elektriker kommer under oktober månad att reparera de armaturer och ljusknappar som inte fungerar som de skall.

Styrelsen har beslutat att ej hyra ut parkering till bilpoolsföretaget Sunfleet. Eftersom företaget har ett stort antal fordon tillgängliga på gångavstånd från våra hus och kön till att hyra parkering fortsatt är lång vill vi i nuläget inte minska antalet platser som hyrs ut till bostadsrättsföreningens medlemmar.

Rapport från styrelsemötet 13 september

Två överlåtelser sedan föregående möte. Kvadratmeterpriserna stabila på en nivå strax under toppnoteringarna från hösten 2017.

Underhållsplanen uppdaterad och styrelsen har haft stöd av en konsult som besiktigat husen på plats.

Flera bostadsrättsföreningar i området har kontaktats av bilpoolsföretaget Sunfleet. I korthet vill Sunfleet hyra enstaka parkeringsplatser i utbyte mot en kombination av hyra och rabatter till föreningens medlemmar. Styrelsen har inte tagit ställning till förslaget, men kontaktar tillsammans med andra föreningar Sunfleet för att få klarhet i hur erbjudandet ser ut.

Rapport från styrelsemötet 15 augusti

Under en period har det förekommit problem med TV-mottagningen och vi påminner om vikten av att vara aktsam om antennuttaget och de kablar som finns i lägenheten. Om skador skulle uppstå på kabeln i din lägenhet påverkar det även grannarna. Läs mer här.

Styrelsen beslutade att komplettera ordningsreglerna med en uppmaning att avstå från rökning intill husen. Lägenheternas luftintag ligger i fönsterkanterna och kan rökning ske bara några meter bort så skulle det avsevärt förbättra luftkvaliteten inomhus för många lägenheter. Sprid med fördel denna uppmaning även till era gäster.

Sedan föregående möte har vi nöjet att välkomna en ny medlem i föreningen.

Arbetet med budget för 2019 har påbörjats.

 

Status balkongprojektet

Balkongprojektet fortsätter och styrelsen har tagit emot preliminära bygglovshandlingar från arkitekterna. Utformningen av balkongerna är ett resultat av konstruktionsmässiga möjligheter samt motiverade av ekonomiska belastningar.

Här hittar du ritningarna:

Ritningar – balkonger

Om du har frågor – kontakta styrelsen via mail eller besök styrelseexpeditionen onsdag 15 aug klockan 18.

Mottagning av TV4

Några medlemmar har kontaktat styrelsen ang. problem med att ta emot TV4. För att avhjälpa problemet – ställ om er TV från analog till digital mottagning och gör en kanalsökning.

Föreningens analoga basutbud upphörde 2013-01-31 – se informationen om TV-kanaler.

Vid detta datum för drygt fem år sedan sades all service upp avseende denna utrustning, men vi demonterade inte fungerande delar utan har låtit dessa tjäna sin livslängd ut. Förändringen gjorde det möjligt att varaktigt sänka månadsavgiften för varje lägenhet med ca 100 kr.

TV4 är tillgänglig digitalt och utan abonnemangskostnad. I princip alla TV-mottagare tillverkade under de senaste 15 åren kan ta emot denna signal, men det finns boxar för ca 350 kr (engångskostnad) om man skulle vilja komplettera en äldre TV.

Det är inte aktuellt att återuppta den analoga distributionen av TV4.