Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 8 oktober

En överlåtelse sedan förra mötet.

Angående sopavfall, styrelsen har varit i kontakt med Vitab som kommer att se till att växlingen mellan restavfall och kompost fungerar som den ska.

Problem med lyset på vinden i trappuppgång 4C kommer åtgärdas inom kort.

Rapport från styrelsemötet 10 september

En överlåtelse sedan förra mötet.

Det har varit problem med en del kablar som kapats av skadedjur, detta är nu åtgärdat.
Avfallshanteringen diskuteras, den senaste tiden har flera stopp i sopnedkasten inträffat. Viktigt att alla tänker på vad som slängs i sopnedkasten för att vi ska kunna undvika detta problem. Det har även varit problem med matavfallshanteringen då flera varit ur funktion och soprum ej blivit städade. Styrelsen tar kontakt med ansvariga.

Styrelsen tar beslut att anordna glöggkväll den tredje december då alla boende är välkomna.

Rapport från styrelsemötet 6 aug

Tre överlåtelser sedan föregående möte. Stabila och höga priser – cirka 44 000 kr per kvadratmeter.

Planerna på att bygga ett växthus på gården samt tak över cykelställ skjuts på framtiden på grund av att de fortfarande är bygglovspliktiga med nuvarande lagstiftning. De lättnader som kom i somras omfattar endast fastigheter som ägs av privatpersoner.

/ Anna Bolling