Kategoriarkiv: Okategoriserade

Rapport från styrelsemötet 28 sep

Tre lägenhetsöverlåtelser sedan föregående möte. Inga toppnoteringar prismässigt – intervallet var 29000 – 34000 kr per kvadratmeter. Arbetet med att byta ut lägenhetslås av äldre modell har påbörjats och beräknas pågå ca 2 veckor. Arbetet med budget för 2012 pågår och vi räknar med att hålla månadsavgiften oförändrad.

Rapport från styrelsemötet 31 aug

Fyra lägenheter har överlåtits under sommaren. Prisnivån är stabil – fortsatt cirka 30 000 – 41 000 kr per kvadratmeter, lägre kvadratmeterpris för de större lägenheterna.

Utvärderingen av offerterna för bytet av lås på lägenhetsdörrar är i sitt slutskede, så installationen kan sannolikt påbörjas under september månad.

Under hösten kommer styrelsen att gå ut med en offertförfrågan för nytt fastighetsskötaravtal. Förslag på förbättringsområden när det gäller fastighetsskötseln välkomnas!

Rapport från styrelsemötet 8 juni

Fyra lägenheter i föreningen har sålts under maj månad. Prisnivån är ungefär densamma som under det senaste halvåret – 30 000 – 39 000 kr per kvadratmeter. Lägre kvadratmeterpris för de större lägenheterna.

Projektet med byte av lås som beslutades vid föreningsstämman pågår. Offerter kommer in, men arbetsbelastningen hos leverantörerna gör att monteringen inte kan inledas förrän efter semestrarna.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Resultat av energideklaration

Föreningens hus energideklarerades 2011-04-26. Resultatet var gott – energiförbrukningen ligger i nivå med nybyggda hus. Vi använder 112 kWh/m² och år. Liknande hus 126 – 153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Energideklarationen bekräftar tydligt att våra investeringar och kontinuerliga arbete för lägre energiförbrukning ger avkastning.

Nya lås

Efter beslut på stämman kommer föreningen köpa in moderna lås till samtliga lägenhetsdörrar som har den äldre låstypen.

Styrelsen har skickat ut offertförfrågan till ett antal olika leverantörer.

Vi har fått indikationer på att arbetsbelastningen är hög hos låssmederna för tillfället, så vi får sannolikt leverans först efter sommaren.