Kategoriarkiv: Okategoriserade

Rapport från styrelsemötet 15 aug

Sommaren har varit lugn avseende överlåtelser – inget nytt sedan 25 maj. Tre nya medlemmar som förvärvat lägenheter i föreningen tidigare i år flyttar dock in under augusti månad och vi hälsar dem välkomna.

Flera mindre projekt är på gång för att ytterligare snygga till i och runt fastigheterna – målningsarbeten i källargången på Gibraltargatan 19C-D och nya planteringar och belysning i trädgården är beställda.

 

Rapport från föreningsstämman

Beslut i korthet:

Årsredovisningen godkändes och finns att hämta från webbsidan.

Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag avseende personvalen:

 

 • Eric Herngård har ett år kvar på sitt mandat som ledamot.
 • David Breideby valdes till ledamot för 1 år (nyval)
 • Bo Mattsson valdes till ledamot för 2 år (omval)
 • Tomas Nilsson valdes till ledamot för 2 år (omval)
 • Erik Rökaas valdes till ledamot för 1 år (nyval)
 •  Frida Ekblom valdes till suppleant för 1 år (nyval)
 •  Olle Högblom valdes till suppleant för 1 år (nyval)
 •  Shahin Mokhlesian valdes till suppleant för 1 år (nyval)
 •  Johan Wallén valdes till suppleant för 1 år (omval)
 • Johan Svensson valdes till revisor för 1 år (omval)
 • Cathrine Rydstedt valdes till revisorssuppleant för 1 år (omval)
 • Lena Lind valdes till ledamot av valberedningen (sammankallande) för 1 år (omval)
 •  Lars Englund valdes till ledamot av valberedningen för 1 år (omval)

 

Rapport från styrelsemötet 9 maj

Två nya lägenhetsöverlåtelser noterades. Priserna är högre än tidigare och ligger nu omkring 40000 kr per kvadratmeter. Reparationer och förbättringar har genomförts i hyreslokalerna. Kallelsen till föreningsstämman delades ut – inga motioner eller propositioner på dagordningen till årets stämma.

Rapport från styrelsemötet 11 april

Inga lägenhetsförsäljningar har ägt rum sedan föregående möte. Föreningens bokslut granskas just nu av revisorerna och vi hoppas kunna göra handlingarna tillgängliga i god tid före stämman. Trädgården rustas för fullt inför sommarsäsongen och styrelsen beslutade köpa in belysning för att öka trivseln vid den norra uteplatsen.

 

Rapport från styrelsemötet 14 mars

Inga lägenhetsöverlåtelser har genomförts sedan föregående möte. Arbetet med att rusta trädgården för våren har påbörjats. En vattenläcka upptäcktes i fastigheten på Engdahlsgatan, men skadorna är begränsade och torkning har påbörjats.

Rapport från styrelsemötet 15 feb

Inga lägenheter hade sålts sedan föregående möte. Ett outnyttjat vindsutrymme har hyrts ut. Arbetet med bokslutet för 2011 har påbörjats och prognosen är i nivå med budget. Några äldre signalkablar i källaren kommer att bytas för att förbättra porttelefonernas funktion på Engdahlsgatan 2.

Rapport från styrelsemötet 18 jan

Årets första styrelsemöte ägde rum 18 jan. Vi har haft två lägenhetsöverlåtelser sedan decembermötet och priserna har sjunkit något till ett snitt på 34000 kr per kvadratmeter. Vi fick in ett stort antal offerter på fastighetsskötsel och ny leverantör från 1 januari är HSB Göteborg.

Nästa expedition är 1 februari klockan 18:30.

Rapport från styrelsemötet 7 dec

Vi har haft en lägenhetsöverlåtelse sedan novembermötet och priserna ligger kvar omkring 35000 kr per kvadratmeter. Budgeten för 2012 innebär fortsatt oförändrad månadsavgift.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Nästa expedition äger rum 18 januari.

Rapport från styrelsemötet 23 nov

Sedan föregående möte har vi haft en ny lägenhetsöverlåtelse. Fortsatt stabilt prisläge – drygt 35000 kr / kvadratmeter. Detaljer kring det nya fastighetsskötaravtalet kommer att presenteras inom kort. Årets sista styrelsemöte äger rum 7 december.

Rapport från styrelsemötet 26 okt

Sedan föregående möte har vi haft 3 överlåtelser varav 2 till nya medlemmar. Priser mellan 29500 och 37000 kr per kvadratmeter. Problemen med inträngande vatten i källaren på hus 1 har upphört. Någon entydig förklaring har inte kunnat hittas, men att vattentrycket plötsligt upphörde tyder på att en stor dag- eller dricksvattenläcka funnits i området som nu är tätad. Källargången kommer att repareras och grundvattenpumparna ses över så att huset är väl rustat för tjäle och vårflod. Vår nuvarande fastighetsskötare har sagt upp avtalet för att byta inriktning på sin verksamhet och upphandling av ny leverantör pågår. Intresset från marknaden är stort, så vi ser goda möjligheter att hitta en prisvärd och högkvalitativ leverantör.