Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 28 september

Inga överlåtelser sedan föregående möte.

En del elfel har blivit åtgärdade.

Lagerhäggplantor är nu beställda och ska inom kort att planteras utmed gångbanan mellan husen.

Styrelsen beslutar köpa in nya fönster till källaren. Fördelarna med nya fönster istället för att renovera de befintliga är fler då de t.ex. sparar energikostnader för föreningen och då alltså även är bättre ur miljösynpunkt.

Det tillfälliga förrådet för vinterförvaring av sommarmöbler är nu färdigställt.

Under septembermånad målades parkeringslinjerna om vid föreningens parkeringsplatser. Även slipersmurar är rengjorda och oljade.

Kabeln till robotgräsklipparen hålls just nu på att grävas ner och kommer bli klart inom kort.

Rapport från styrelsemötet 31 augusti

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Majoriteten av lägenheter har nu fått sina avlopp spolade, endast ett fåtal återstår.

Nyplantering av häck (häcken vid gångbanan mellan hus ett och hus två): Den andra september kommer harvningen av den gamla häcken att påbörjas. Nyplantering av den nya häcken, lagerhägg, kommer preliminärt att ske under vecka 40-41.

Fönster i källarna i både hus ett och hus två behöver renoveras inom den närmsta framtiden. Styrelsen kommer att begära in offerter innan beslut fattas.

Styrelsen beslutar att köpa in presenningar för att kunna förvara utemöbler och dylikt.

Linjerna vid föreningens p-platser behöver målas i. Detta kommer att ske till våren.

Rapport från styrelsemötet 15 juni

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Högtrycksspolning av avlopp i föreningens lägenheter kommer att påbörjas 22 augusti.

Nyplantering av häck (häcken som går vid gångbanan mellan hus 1 och hus 2) kommer att påbörjas i slutet av sommaren/början av hösten. Arbetet kommer att utföras av Hasselholm AB, även fastighetsansvarig, Bo Mattsson, kommer att delta i en del av arbetet med detta.

Rapport från styrelsemötet 4 maj

Arbetet med att spola avloppen i tvättstugorna samt dagvattenbrunnarna är nu avklarat.

Styrelsen diskuterar möjligheter till att föreningen ska ha ett slags nyckelskåp som gör det lättare för medlemmar att på ett säkert sätt lämna sina nycklar, t.ex. då olika hantverksarbeten sker i lägenheterna.

Elen i källaren i hus 2 krånglar fortfarande. Styrelsen beslutar att kontakta elektriker.

Häcken mot vår grannförening (Johanneberg 1936) är i dåligt skick. Styrelsen bestämmer sig för att ta in offert för att se vilka möjligheter som finns till att plantera något nytt.

Föreningens stämma äger rum 18 maj. Inbjudan samt information om denna har satts upp i samtliga trappuppgångar.

Rapport från styrelsemötet 6 april

Styrelsen beslutar att beställa högtrycksspolning av tvättstugorna samt dagvattenbrunnarna vid ramperna, detta arbete kommer troligen att ske under våren. Spolning av avlopp i lägenheter kommer att beställas till i höst. Spolningarna behöver göras för att undvika översvämningar, samt att det ska rinna bättre och inte bli stopp.

Problem med el i källaren i Hus 2 kvarstår, styrelsen kommer kontakta elektriker snarast för att få problemet löst.

Medlemmar har kontaktat styrelsen då man upplevt problem med rökning vid husens entréer. Styrelsen beslutar köpa in skyltar som avråder från rökning precis intill ingångarna.

Rapport från styrelsemötet 9 mars

Avgränsningslinjerna på föreningens parkeringsplatser kommer att målas i under våren.

Det finns planer på att bygga en redskapsbord i närhet till södra uteplats. Styrelsen kommer att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret för bygglov. En bod skulle innebära möjligheter till förvaring av trädgårdsredskap,stolsdynor, filtar, grillredskap samt vinterförvaring av samtliga trädgårdsmöbler.

Styrelsen beslutar att köpa in självgående gräsklippare.

Med anledning av att föreningsmedlemmar regelmässigt rastar sina hundar på gräsmattan mellan hus 1 och 2 beslutar styrelsen att sätta upp skyltar som påtalar att detta inte är tillåtet.

Städbolaget kommer att installera en tvättmaskin i föreningens ena tvättstuga för tvättning av sina egna redskap. Denna maskin ska inte användas av medlemmar eftersom där kommer finnas mycket grus och grov smuts från mopparna, men det innebär färre transporter och bättre kvalitet på städningen. Städbolaget kommer att kompensera föreningen för kostnader av vatten och el.

Styrelsen har fått in klagomål om högljudda fester och beslutar skicka ut information om vilka regler som gäller i föreningen.

Rapport från styrelsemötet 10 februari

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Efter problem med sophantering beslutar styrelsen att stänga alla sopnedkast förutom i de på första våningen i samtliga trappuppgångar.

Problemet med låsmekanismen på källardörren 4C är nu åtgärdat.

Belysningen utanför trappuppgångarna Engdahlsgatan 4-4d har krånglat och det har varit mörkt vid ingångarna. Styrelsen beställer lagning av problemet.

Datum för stämma bestäms till 18 maj.

Sophantering

Hantering av biologiskt avfall har under senare tid inneburit merarbete för fastighetsansvarig, då det biologiska innehållet i biopåsarna, efter som mest tretton meters fallhöjd, slungats ut ur biopåsen och orsakat en ohanterlig illaluktande biomassa på botten av kärlen. Styrelsen beslutar att på försök stänga de tre övre sopnedkasten på Engdahlsgatan 4A för att undersöka om lägre fallhöjd löser problemet.

Rapport från styrelsemötet 13 januari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Fasaden på Gibraltargatan 19 har renoverats med ett nytt dörr- och fönsterparti för hyreslokalen (frisören). Glaspartierna är av modernare typ än de gamla trädörrarna och kommer att spara energi för föreningen.

Arbetena med förbättring av trapphusen är i full gång. Lister han monterats, källdörrarnas dörrstoppar kommer förbättras och de skadade putsytorna vid trappstegen kommer att lagas och förses med skyddsplåtar.

Hantering av biologiskt avfall har under senare tid inneburit merarbete för fastighetsansvarig, då det biologiska innehållet i biopåsarna, efter som mest tretton meters fallhöjd, slungats ut ur biopåsen och orsakat en ohanterlig illaluktande biomassa på botten av kärlen. Styrelsen beslutar att på försök stänga de tre övre sopnedkasten på Engdahlsgatan 4A för att undersöka om lägre fallhöjd löser problemet.

Rapport från styrelsemötet 9 december

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Nya belysningsarmaturer kommer att sättas upp på norra uteplatsen.

Budgeten för 2016 innebär inga avgiftshöjningar.

Avtalet som föreningen har med HSB kommer att sägas upp och istället kommer dessa uppgifter att utföras av Bo Mattsson och Olle Högblom.

Mötet avslutas med glöggkväll för föreningens medlemmar.