Alla inlägg av Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 11 november

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Sophanteringen är ett problem då matavfallspåsar slängs för fulla och går sönder. Styrelsen beslutar att gå ut med information till medlemmarna om detta så att problemet kan motverkas. Förhoppningen är att även fortsättningsvis kunna ha sopnedkasten öppna, men det krävs att vi hjälps åt att packa soporna rätt.

En del källarfönster kommer att renoveras under den närmsta tiden.

Glöggkvällen kommer att anordnas den 9:e december klockan 19:00 för föreningens medlemmar.

Rapport från styrelsemötet 14 oktober

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Ytterväggen till frisörlokalen kommer att fräschas upp med nya fönster och entrédörr.

Städ av trapphus och andra gemensamma utrymmen lever inte upp till de avtal vi har med städbolaget. Styrelsen är i kontakt med städbolaget angående detta.

Rapport från styrelsemötet 19 augusti

Affären (Mona Livs) i hus 1, lokal 1002, ansöker om att överlåta hyresavtalet till Jameel Ibrahim från och med 1:a september.

Arbetet med trappan som kommer att förbättra tillgängligheten till den norra uteplatsen har pågått under sommaren och beräknas vara färdig i september-oktober.

Styrelsen beslutar att fasa ut avtalet med HSB Göteborg för fastighetsskötseln. Orsaken är upprepade problem med att få de avtalade tjänsterna levererade.

Det blir ofta stopp i våra sopnedkast. Tänk på att inte slänga ner för stora sopor/förpackningar som orsakar stopp!

Arbete med lagning och montering av plåtskydd i trappuppgångarna kommer att påbörjas i september.

Rapport från styrelsemötet 3 juni

Arbetet med att bygga en trappa över rabatten i trädgården som ska göra den norra uteplatsen mer tillgänglig har nu påbörjats.

Styrelsen beslutar om att skicka ut Nyhetsbrev till föreningens medlemmar några gånger per år. Detta kommer att handla om vad som händer i vår förening.

Rapport från styrelsemötet 6 maj

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Arbetet med att lägga grus i rabatterna är i full gång och allt verkar gå enligt planerna.

Cirka 35 lägenheter kommer att byta persienner. Byte kommer att ske i flera lägenheter under samma dag. Styrelsen försöker ordna detta på ett så smidigt sätt som möjligt.

Styrelsen beslutar att teckna nytt avtal gällande städning vilket innebär att städningen kommer att utökas.

Vi påminner om stämman som äger rum den 20 maj. Varmt välkomna!

Rapport från styrelsemötet 8 april

Föreningens finansiella plan lyfts. Styrelsen har tagit fram en mall som ska kunna användas en lång tid framöver för att underlätta arbetet.

Styrelsen tar beslut om grus i rabatterna.

Bindande anmälningar gällande persienner kommer inom kort att delas ut till boende.

Bokningssystemet för tvättstugorna kommer att förbättras under sommaren.

Styrelsen har haft möte med föreningens städbolag då vi inte varit nöjda med den nuvarande städningen.

Två stolar har tyvärr försvunnit från vår innergård.

Inför stämman

Vi påminner om att sista dagen för att lämna in motioner för behandling på årets stämma är den 31/3. Missa inte chansen att påverka ditt boende!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Rapport från styrelsemötet 11 mars

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen diskuterar möjligheten till en trappa vid norra uteplatsen, förslag läggs fram. Styrelsen kommer arbeta vidare med detta.

Samordning av inköp av persienner, enkäter till medlemmar har delats ut. Två leverantörer har tittat på projektet.

Styrelsen kommer se över innehållet i fastighetsskötaravtalet eftersom inte städningen sköts ordentligt, bland annat i cykelförrådet.

Rapport från styrelsemötet 11 feb

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen fortsätter diskutera den finansiella planen, lån samt placering av överlikviditet. Ett av föreningens större lån omsätts till betydligt lägre ränta än tidigare.

Trappan i 19D är lagad.