Kategoriarkiv: Okategoriserade

Rapport från styrelsemötet 10 september

En överlåtelse sedan förra mötet.

Det har varit problem med en del kablar som kapats av skadedjur, detta är nu åtgärdat.
Avfallshanteringen diskuteras, den senaste tiden har flera stopp i sopnedkasten inträffat. Viktigt att alla tänker på vad som slängs i sopnedkasten för att vi ska kunna undvika detta problem. Det har även varit problem med matavfallshanteringen då flera varit ur funktion och soprum ej blivit städade. Styrelsen tar kontakt med ansvariga.

Styrelsen tar beslut att anordna glöggkväll den tredje december då alla boende är välkomna.

Rapport från styrelsemötet 6 aug

Tre överlåtelser sedan föregående möte. Stabila och höga priser – cirka 44 000 kr per kvadratmeter.

Planerna på att bygga ett växthus på gården samt tak över cykelställ skjuts på framtiden på grund av att de fortfarande är bygglovspliktiga med nuvarande lagstiftning. De lättnader som kom i somras omfattar endast fastigheter som ägs av privatpersoner.

/ Anna Bolling

Rapport från styrelsemötet 15 jan

Styrelsen arbetar just nu med föreningens bokslut för att kunna presentera en årsredovisning i god tid före årets stämma. Inga nya överlåtelser sedan föregående styrelsemöte.

Göteborg Energi kommer under våren/vintern att modernisera sin utrustning i vår värmeanläggning och i samband med det undersöker styrelsen möjligheterna att uppdatera styrning och övervakning. Målsättningen är att ytterligare effektivisera vår energianvändning.

Rapport från styrelsemötet 4 dec

Budget fastställdes med oförändrad avgift för 2014.

Mötet avslutades med glögg och fika vid uteplatsen – styrelsen tackar alla medlemmar som trotsade regn och åska och deltog.

Alla som inte hade möjlighet att vara med ber vi att här få önska en God Jul.

Rapport från styrelsemötet 9 okt

Överlåtelsepriserna fortsätter ligga på en stabil nivå för 45,5 kvm-lägenheterna – omkring 1,9 milj kr.

Arbetet med uppdatering av underhållsplanen och budget för 2014 har påbörjats.

Några fasader har fått en påväxt av alger och fasadtvätt finns i planerna för våren 2014.

Varmvattnet åter normalt

Efter tisdagens strömavbrott drabbades värmeanläggningens styrsystem av ett fel som medför att tappvarmvattnet just nu är varmare än normalt. Det finns risk att bränna sig på flödet från blandare som saknar egen termostat, så var extra uppmärksam på vattentemperaturen.

Reparation är beställd och vi uppdaterar informationen på hemsidan när vi har uppgifter om när felet kan vara avhjälpt.

Uppdaterad: Felet åtgärdades vid 11:30-tiden på onsdagen.

Rapport från styrelsemötet 29 maj

Två överlåtelser sedan föregående möte. Kvadratmeterpriser omkring 34000 kr.

Föreningen kommer under sommaren att avveckla plusgirokontot och ersätta detta med ett bankgiro. Det påverkar INTE månadsinbetalningarna av avgift för lägenhet, parkering och bredband. Det handlar alltså enbart om kontot där föreningen tar emot enstaka inbetalningar – betalning för nycklar, engångsavgiften för inkoppling av bredband etc.

Under juni och juli månad håller vi inga ordinarie styrelsemötet – välkommen tillbaka 14 augusti.

Trevlig sommar!